EJC

De EJC staat voor de EersteJaarsCommissie van Genius Loci met als doel dat de eerstejaars een gezellige en hechte groep vormen door middel van activiteiten. De Eerstejaarscommissie begint met tweedejaars die voor de eerstejaars een Eerstejaarsweekend organiseren. Op dit weekend leert iedereen elkaar beter kennen, ontstaan er allerlei hilarische verhalen en gebeuren er de gekste dingen. Na het Eerstejaarsweekend wordt de EJC overgenomen door leden uit het eerste jaar die hun jaargenoten de rest van het jaar voorzien van gezellige activiteiten zoals laarzen verven of pannenkoekwerpen. En zij organiseren natuurlijk weer het Eerstejaarsweekend voor het aankomende studiejaar.

EJC 2016-2017:


Commissieleden:
Julia Passchier – Voorzitter
Cecile Ikink – Secretaris
Noëlle Dielissen – Penningmeester
Reinout Wiltenburg
Brian van Laar
Joost van Kleij
Rik Bankras
Eline Ranshuysen
Adriaan Moerdijk
Stijn Peeters
Joachaz van Keulen

o.d.z. “Wat kan je wel?”


EJC 2015-2016:


Commissieleden:
Wiebe Schokker – Voorzitter
Marieke van den Broek – Secretaris / Vice-Voorzitter
Pieter Groot – Penningmeester
Chantall Henneke
Daan Simmelink
Jerom Marseille
Noa Harleman
Claire Schep
Eline van Remortel
Robin Veldstra
Gido van Os
Evert Voskamp