EJC

De EJC staat voor de EersteJaarsCommissie van Genius Loci met als doel dat de eerstejaars een gezellige en hechte groep vormen door middel van activiteiten. De Eerstejaarscommissie begint met tweedejaars die voor de eerstejaars een Eerstejaarsweekend organiseren. Op dit weekend leert iedereen elkaar beter kennen, ontstaan er allerlei hilarische verhalen en gebeuren er de gekste dingen. Na het Eerstejaarsweekend wordt de EJC overgenomen door leden uit het eerste jaar die hun jaargenoten de rest van het jaar voorzien van gezellige activiteiten zoals laarzen verven of pannenkoekwerpen. En zij organiseren natuurlijk weer het Eerstejaarsweekend voor het aankomende studiejaar.

EJC 2016-2017:


Commissieleden:
Julia Passchier – Voorzitter
Cecile Ikink – Secretaris
Noëlle Dielissen – Penningmeester
Rik Bankras
Joachaz van Keulen
Joost van Kleij
Brian van Laar
Adriaan Moerdijk
Veerle van Ostaden
Stijn Peeters
Eline Ranshuysen
Reinout Wiltenburg

o.d.z. “Wat kan je wel?”

Klik hier voor contact met de EJC.