Galacie

De Galacie organiseert minstens om de 1,5 jaar een gala voor alle leden. Het gala is een fantastisch feest en bovenal interessant om je studiegenoten eens in formele kledij te zien. In ongeveer een half jaar wordt het thema, de aankleding, de locatie, de muziek, de hapjes en drankjes geregeld; overal wordt rekening mee gehouden. In 2015 vond het gala tijdens de Lustrumviering plaats in Hof van Wageningen. Dit gala was een groot succes! Een gala met (on)vergetelijk herinneringen :) Het volgende gala staat alweer gepland en zal aan het eind van dit collegejaar plaatsvinden.

Commissieleden Galacie 2017:
Robin Veldstra – Voorzitter
Shireen Baars
Anne-Wil van den Berg

en jij? De commissie zoekt nog nieuwe leden! Klik hier voor contact met het bestuur van Genius Loci.