KasCo

De KasCo is de commissie die de kas controleert en daarmee het werk van de Penningmeester van Genius Loci in de gaten houdt. De KasCo checkt regelmatig de begrotingen en kasboeken en speelt een grote rol tijdens de jaarlijkse Financiele Algemene Ledenvergadering (F.A.L.V). De KasCo bestaat gebruikelijk uit de Voorzitter en de Penningmeester van het voorgaande bestuur.

Huidige commissieleden:
Stefan van Lier
Reinier Gramsma