NGPS

De letters NGPS staan voor Nationaal Geografisch Planologisch Symposium. Dit is een landelijk evenement wat georganiseerd wordt door vijf studieverenigingen op het gebied van Ruimtelijke planning en sociale en culturele geografie; uit Wageningen, Groningen, Nijmegen, Amsterdam en Utrecht. Het thema van het symposium in 2014 in Groningen was “Cultural Heritage”. Het thema is die dag op een geografische en planologische manier bekeken en toegepast in interessante workshops die geleid werden door grootheden uit ons vakgebied. Voorbeelden van sub-thema’s zijn city marketing, herbestemming en gentrification.

Momenteel wordt het symposium van 2015 georganiseerd.

Commissieleden namens Genius Loci voor NGPS:
Emma Smits
Vera Omtzigt

Meer informatie: www.ngpsymposium.nl