Geschiedenis

Genius Loci is de studievereniging van de Bachelor en Master Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning aan Wageningen University. De vereniging werd officieel opgericht op 31 mei 1990 door een groep studenten. De voorloper van de vereniging heette Kring 13, aangezien onze opleiding de dertiende opleiding in Wageningen was.
In de jaren ’30 van de vorige eeuw werd het voor studenten in Wageningen mogelijk een beperkt aantal vakken te volgen over landschapsarchitectuur in de context van horticultuur. Dit paste wel in het straatje van de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen. In 1948 werd een voltijd opleiding ‘landschapsarchitectuur’ opgericht of in de wandelgangen ‘richting XIII’. Grote drijfveren daarvoor waren de toenmalige grootschalige plattelandsontwikkeling en aanleg van polders, en de opkomst van bewegingen voor natuur- en erfgoedbescherming. De eerste hoogleraar was J.T.P. Bijhouwer, die de belangrijke waarden in de opleiding vastlegde, zoals kennis van het landschap. Deze zijn nog steeds erg belangrijk en ze onderscheiden ons van andere opleidingen in landschapsarchitectuur. De opleiding duurde toen nog vijf en een half jaar en had veel mogelijkheden om door te stromen naar andere vakgebieden. Door de jaren heen werd de lengte van de vakken steeds verder ingekort, waardoor de bachelor nu nog drie jaar duurt en de master twee jaar. Ook werden er steeds meer disciplines toegevoegd, zoals cultuurtechniek en ruimtelijke planning.

In 2015 telt de vereniging iets meer dan 500 leden, waaronder studenten, docenten en oud-studenten die de vereniging nog steeds een warm hart toe dragen.

De Hucht
In de beginjaren van de universiteit had elke vakgroep nog zijn eigen gebouw. Het thuis van de landschappers en planners was aan de Generaal Foulkesweg, schuin tegenover de sociëteit van studentenvereniging SSR-W. De Hucht stond bekend als een plek met een informele sfeer. Studenten en docenten zaten in hetzelfde gebouw, waardoor er ook buiten de colleges om veel contact was. Ook Genius Loci had een eigen ruimte en was actief betrokken, zo onderhield de Tuincie bijvoorbeeld het aangrenzende groen. In 2007 verhuisde iedereen naar de Born, de huidige campus van Wageningen University. De vakgroepen kwamen terecht in Gaia/Lumen, Genius Loci verhuisde naar onderwijsgebouw Forum, samen met de andere studieverenigingen.
De Hucht is gesloopt in 2013, maar de naam van dit illustere gebouw is nog steeds te vinden in de vereniging, zoals in ons krantje het Huchtgerucht, de prijs voor het beste vak: het Vak van de Hucht en de commissie de BuitelHucht.

de Hucht