Opleiding

Genius Loci is de studievereniging voor studenten van de Bachelor Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning (BLP) en de Master Landscape architecture and Planning (MLP) aan Wageningen University.

Als bachelor student houdt je je drie jaar bezig met een breed scala aan onderwerpen. De opleiding bestaat uit kennisvakken over het landschap zoals ecologie en bodemkunde, vakspecifieke theorie en, naar gelang je majorkeuze (landschapsarchitectuur of ruimtelijke planning), in het tweede jaar ook planning- of ontwerpstudio’s waarin je praktisch aan de slag gaat met actuele thema’s. Je sluit je bachelor af met een Bachelorthesis.
De tweejarige master MLP sluit direct aan op de bachelor en biedt de mogelijkheid tot verdere specialisatie, het volgen van ateliers, een stage of majorthesis en een Masterthesis als afsluiting.

Meer weten over de twee opleidingen?

Bekijk het bachelor programma en master programma op de website van Wageningen University;
Bezoek een van de voorlichtingsactiviteiten van Wageningen University;
Of loop een dag met ons mee tijdens een Meeloopdag!