NGPS

De letters NGPS staan voor Nationaal Geografisch Planologisch Symposium. Dit is een landelijk evenement wat georganiseerd wordt door vijf studieverenigingen op het gebied van Ruimtelijke planning en sociale en culturele geografie; uit Wageningen, Groningen, Nijmegen, Amsterdam en Utrecht. Het thema van het symposium in 2018 in Wageningen was “Rethinking Climate Change”. Het thema is die dag op een geografische en planologische manier bekeken en toegepast in interessante workshops die geleid werden door grootheden uit ons vakgebied.

Commissieleden NGPS 2018 namens Genius Loci:
Tim van der Linden
Sarah van Kooten

Meer informatie: www.ngpsymposium.nl
Klik hier voor contact met het NGPS.