Documenten

Het hoogste reglement dat voor Genius Loci geldt, zijn de Statuten. In het Huishoudelijk Reglement (HR) staan alle aanvullingen op de Statuten. Het Bestuur kan tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV) voorstellen het HR of de Statuten te wijzigen. De Statuten kunnen alleen bij de notaris worden gewijzigd.

Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement;
Klik hier voor de Statuten;
Klik hier voor overige verslagen (beveiligd met wachtwoord).