Our Partners

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

No open vacancies currently

More vacancies

Ruimtelijk Traineeship Midden Nederland

Ben  jij (bijna)  afgestudeerd en wil jij een unieke werkervaring opdoen bij vier werkgevers gedurende twee jaar? Wil jij in die twee jaar je geregistreerde titel behalen door het volgen van de PEP? Solliciteer dan op de vacature Midden Nederland zoekt trainees door op onderstaande knop te drukken.

Begeleiders IES - BLP (English below)

In september geeft de leerstoelgroep Nematologie (NEM) veel onderwijs, en in het kader daarvan zijn we op zoek naar procesbegeleiders voor een groot eerstejaars vak dat door NEM gecoördineerd wordt (Introductie Omgevingswetenschappen/Introduction to Environmental Sciences, verplicht voor vier van de vijf omgevingswetenschappen-opleidingen (BES, BIL, BLP, BSW)).
Het vak wordt jaarlijks door ruim 300 studenten gevolgd, en binnen de module die wij verzorgen, werken studenten in groepen van ongeveer tien studenten. Iedere groep heeft een eigen begeleider, wat betekent dat we voor dit jaar weer zo’n 30 procesbegeleiders nodig hebben. Het gaat in het vak om het verkrijgen van vrij algemene academische vaardigheden, tijdens het schrijven van een wetenschappelijke poster. Als begeleider let je vooral op het proces, waarbij gedetailleerde inhoudelijke kennis van het onderwerp niet noodzakelijk is.

We zoeken MSc-studenten met affiniteit voor onderwijs en/of het coachen van groepen om dit te begeleiden.
De module speelt zich af in de eerste drie-en-een-halve week van september (30 augustus - 22 september), waarschijnlijk 10 maal een dagdeel (hoogstwaarschijnlijk geheel op campus): ma, wo en vr, naar keuze in ochtend of middag (of wanneer interesse in begeleiden twee groepen: hele dagen). Dit vak wordt parallel in de ochtend en in de middag gegeven. Eind augustus organiseren we een instructiedag, zodat iedereen goed weet wat de bedoeling is/ hoe zo’n groep het beste te begeleiden (datum en tijd volgt). Verdiensten: max. 40 uur per groep, tarief studentenassistent (MSc fase).

Mocht je interesse hebben, stuur dan een mail naar ies.yei@wur.nl, beschrijf hierin kort je motivatie en je affiniteit met onderwijs, en/of met groepen begeleiden.

Mentors IES - BLP

In September the Nematology (NEM) chair group gives a lot of education, that is why we are looking for group supervisors for a large first-year course that is coordinated by NEM: Introduction to Environmental Sciences, compulsory for four of the five environmental science bachelors (BES, BIL, BLP, BSW)).

The course is followed by more than 300 students yearly, and within the module that we provide, students work in groups of about ten students. Each group has its own supervisor, which means that we need about 30 group supervisors. The course is about acquiring fairly general academic skills, while writing a scientific poster. As a supervisor you mainly guide the process, so detailed knowledge of the subject is not necessary.

We are looking for MSc students with an affinity for education and / or coaching groups to supervise one or two groups of students.

The module takes place in the first three and a half weeks of September (August 30 - September 22), 10 times a half day (most probably all on campus): Mon, Wed and Fri, optionally in the morning or afternoon (or when interested in guiding two groups: whole days). This course is taught in the morning and in the afternoon. At the end of August we organize an instruction day, so that everyone knows well what the intention is / how best to guide such a group (date and time will follow). Earnings: max. 40 hours per group, student assistant rate (MSc phase).

If you are interested, send an email to ies.yei@wur.nl, briefly describe your motivation and your affinity with education, and / or guiding groups.

Unfortunately, we can only offer positions to EER-students (due to visa-restrictions)