TOPOS

TOPOS is het informatieve blog van onze studie en studievereniging . In de bijna 25 jaar van haar bestaan, heeft TOPOS zichzelf gemanifesteerd als een platform voor de uitwisseling van ideeën over landschapsarchitectuur, planning en culturele geografie. Voorheen als driejaarlijks tijdschrift, sinds begin 2014 als blog. TOPOS legt een link tussen de universiteit, studenten en de vakwereld. Door gebruik te maken van actuele thema’s, gebaseerd op recente en toekomstige ontwikkelingen in wetenschap, onderwijs en vakwereld, heeft TOPOS zowel een praktische als een academische focus. TOPOS zal eens per jaar vlak voor kerst een Jaarboek uitbrengen: prettig leesbaar en mooi voor in de kast.

Huidige commissieleden:
Josselin Snoek – Voorzitter
Maureen Prikken – Webmaster
David de Boer – Social Media Beheerder
Gerben Hartgerink
Linde Keip
Sylvia Neutel
Koen van Niekerk
Cor Simon

Bezoek ook de website van Topos.
Neem hier contact op met Topos.